Strečink

Strečink je metodika, která slouží k protažení svalů s tendencí ke zkrácení, bolestivých stavů pohybového aparátu a celkové relaxaci. Postupem času se tato metoda začala využívat i ve fyzioterapii a dnes slouží nejen sportovcům, ale i lidem trpícím bolestmi pohybového aparátu. Velkou výhodou této metody je jeho malá náročnost na čas a vybavení. Ke správnému provádění strečinku potřebujete pouze dostatek prostoru a pohodlné oblečení.
600 Kč / 1 hod.
 • Popis

Účinné protažení…

Strečink je metoda, která slouží k protažení svalů s tendencí ke zkrácení, bolestivých stavů pohybového aparátu a celkové relaxaci svalstva. Postupem času se tato metoda začala využívat i ve fyzioterapii a dnes slouží nejen sportovcům, ale i lidem trpícím bolestmi pohybového aparátu. Velkou výhodou této metody je jeho malá náročnost na čas a vybavení. Ke správnému provádění strečinku potřebujete pouze dostatek prostoru a pohodlné oblečení. Strečink využívá přesně definovaných poloh jednotlivých cviků a vlastního dechu k protažení svalu.

Strečink pomáhá regeneraci

Pro aktivního sportovce je správný strečink nezbytnou součástí jeho tréninkového programu. Strečink urychluje regeneraci po sportovním výkonu, zároveň připravuje na další výkon. Každý pohyb potřebuje správně natažený sval, pokud při pohybu bude sval zbytečně zkrácený, nemůže dojít ke správnému provedení pohybu a tím snížení sportovního výkonu.

Odstraňuje bolest

Techniky strečinku využíváme i prevenci, nebo léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu. Pomocí strečinku zmenšujeme působení tzv. trigger points ve svalech (bolestivý bod ve svalu). Pomocí protažení dochází k rozvolnění, protažení a odstranění bolesti v příslušném regionu.

Naše metoda

Metoda Svena Soelveborna je jedna z často používaných metod a používají ji i terapeuti KINEOS fyziocentrum. Často je také známa pod pojmem PIR (Post Izometrická Relaxace – relaxace po napnutí svalu), v rehabilitaci se často setkáte se zdrobnělinou Pirky.

Metoda je rozdělena na 3 fáze, při kterých se střídá izometrická kontrakce (sval při stahu nemění svoji délku) svalu s relaxací, proto název Post Izometrická Relaxace

 • fáze napínací nebo též fáze stahu, jde o izometrickou kontrakci, kdy se mění napětí svalu, nikoli jeho délka. V této fázi A se ve svalu vytváří množství tepla, které ulehčuje pozdější natažení svalu a připravuje sval na výkon, což má význam při rozcvičení před sportovním výkonem. K vyvolání přípravného stahového reflexu (1) se používá odporové síly proti směru žádaného protažení. Fáze trvá 4-8 vteřin.
 • fáze relaxace – v podstatě “klidová poloha” podobu 2-3 vteřin
 • fáze natažení a setrvání v krajní poloze po dobu 10 – 30 vteřin, tzv. izotonická reakce – U závěrečného protažení (3) se většinou nejedná pouze o výdrž, ale postupně se snažíme s každým výdechem ještě protažení zvětšit.

Zásady správného strečinku

 1. soustředění (sám na sebe, na cvičení, na svalovou skupinu), uvědomění si svého tělesného schématu
 2. zachování principu přímky – protažení a uvolnění vnitrní energie dochází optimálně v osách (v pozicích charakteru přímivých cvičení)
 3. uvědomění si fiktivní nebo skutečné opory – umožňuje lépe vnímat jednotlivé fáze a pozice protažení, pomáhá udržovat rovnováhu
 4. pravidelné dýchání a aktivní zdůrazněný výdech

Výhody strečinku

 • odstranění nebo redukce bolesti pohybového aparátu
 • zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů)
 • udržování pružnosti svalů a šlach
 • prevence úponových bolestí pohybového aparátu
 • předcházení svalové nerovnováze (protažení zkrácených nebo zkrácením ztuhlých svalových oblastí a vyrovnávání jednostranné svalové zátěže)
 • zlepšení kloubní pohyblivosti
 • napomáhání správném držení těla, správnému dýchání a i účelnému a hospodárnému pohybu
 • snížení svalového tonusu a celkové uvolnění
 • prevence proti svalovým a kloubním úrazům (především snižuje riziko tzv. tupých poranění typu natrhnutých svalů, šlach a svalových úponů)
 • zlepšení reakce a pohotovosti i celkového soustředění na další činnost
 • vyšování odolnosti proti únavě
 • udržení dobré tělesné a i duševní kondice