Stanish protocol

Stanish protocol

je využití gradování excentrické kontrakce v léčbě svalových a úponových bolestí (Achilova šlacha, bolesti kolene, tenisový loket,..).

Jde o 6 týdenní intenzivní cyklus, který využívá gradaci zatížení a rychlosti provedení pohybu. Celý cyklus se provádí týden a následně se zvětšuje zatížení vyvíjené na sval.

Komplikací v počátku cvičení může být D.O.M.S. (Delayed Onset Muscle Soreness), jde o jednorázové přecvičení s náslendnou bolestí až 8h po cvičení. Bolest není negativní a není důvodem k obavám, nebo přerušení cvičení.

Druhy svalové kontrakce:

  • izometrická kontrakce – je svalová činnost, při které se nevykonává pohyb a vzdálenost začátků od úponů svalu se nemění
  • koncentrická kontrakce – při koncentrické kontrakci se svaly zkracují, kostěné páky se přibližují
  • excentrická kontrakce – jde o brzdný mód svalu, který je vykonán opačným svalem, nebo větší sílou působící na sval

Nejčastěji se kontrakce při pohybu vzájemně prolínají:

Chůze ze schodů/kopce – v jedné chvíli quadriceps brzdí pád (Ekontrakce)/ extenduje koleno+ flektuje kyčel (Kkontrakce).

Excentrická kontrakce vyvolává ve šlaše až 3násobné napětí, díky tomu dochází ke změnám kolagenu ve šlaše a k jejímu následnému zpevnění a lepší elastičnosti. Zároveň dochází k výraznému posilování samotného svalu v protažení. Ve svalu dochází k mechanickému a metabolickému poškození. Toto poškození díky následnému hojení nutí organismus k rychlému nárůstu svalové hmoty.  Tento mechanismus je výhodný u léčby tendinopatií Achilovy šlachy, kdy dochází k protažení a zároveň posilování (svalu/úponu).

Indikace:

  • stav po svalových zraněních (rpt. achilovy šlachy) – pouze pokud není bolest v protažení a izometrické kontrakci
  • úponové bolesti (skokanské koleno, tenisový loket, bolest hamstringů)
  • readaptace na terén
  • doléčení stavů po oslabení svalů při bolestech zad

Kontraindikace:

  • maligní stavy
  • svalové zranění
  • zánětlivé onemocnění