Fyzioterapie

Síla, funkce a stabilita

Redcord je unikátní a efektivní norský koncept, který umožňuje funkční trénink a aktivní rehabilitaci. Jádrem konceptu je pečlivě vypracovaný cvičební plán, který využívá hmotnost těla v zařízení Redcord. Koncept využívá nejnovějších  poznatků, publikovaných ve vědeckých časopisech, jako je Spine. Patentované zařízení a otevřený koncept S-E-T,  umožňuje terapeutovi neustálý přehled o nových možnostech léčby.

Bolest bez cvičení a mimořádné výsledky

Cvičení v Redcord je bez bolesti a jeho cílem je pomáhat každému, kdo chce zlepšit svoji sílu, rovnováhu a svalovou souhru. Terapie se ukazuje jako účinný způsob, jak zlepšit koordinaci, sportovní výkon, zabránit poranění a léčbu onemocnění pohybového aparátu. Redcord může zlepšit výsledky profesionálních sportovců,  pacientům trpícím chronickou nebo akutní bolestí, stejně jako snížení pracovní neschopnosti pro firmy, které používají Redcord ve svých prostorách.

Jak Redcord pracuje?

V první fázi je nutné určit tzv. slabé články: slabé nebo neaktivní svaly, špatně fungující svalový řetězec, strach z bolesti při prováděném pohybu. Slabé články nalézáme často i u profesionálních sportovců, u kterých může dojít ke zhoršení sportovního výkonu, nebo poškození svalově-kostěnému aparátu a vzniku akutní/chronické bolesti.

Ve druhé fázi se nastavuje individuální cvičební program, který je zaměřen na odstranění slabých článků. Terapeut využívá cvičení v otevřených a uzavřených kinetických řetězcích, které posilují a zlepšují funkci svalů. Cílem je zlepšení interakce mezi mozkem a receptory ve svalech (tzv. neromuskulární aktivace). Velkou pomoc při neromuskulární aktivaci hraje vibrace vytvořená pomocí závěsu. Vibrace pomáhá v aktivaci “spících” svalů, obnovení funkce, zlepšení stability, prevenci recidiv a snížení bolesti.

Výhody terapie

  • individuální diagnostika a terapie
  • využití nestability při cvičení
  • ” helping hands principle” – terapeut má volné obě ruce pro terapii
  • účinná redukce bolesti
  • otevřený koncept
  • školený personál
  • mini verze pro domácí cvičení