Psychosomatika

Kineos fyziocentrum od 1.1. 2014 spolupracuje se zařízením Psychosomatika Plzeň, kterou vede Mgr. Iveta Vacková.

Psychosomatika

„Nemoc či zdraví je obrazem toho, jak žijeme“

Psychosomatika je obor, který vnímá člověka celostně a principy léčby uplatňuje

komplexně, v kontextu  života jednotlivce se všemi jeho aspekty. Každé lidské

onemocnění, každý projev v tělesné rovině, je vnímán v souvislosti s duševní

a vztahovou stránkou člověka a jeho fungováním v životních podmínkách.

Jednoduše řečeno, psychosomatika chápe význam nemoci v upozornění (informaci) o tom,

co děláme špatně, s čím si nevíme rady.

Pokud si to uvědomíme a změníme, můžeme se uzdravovat.

Základní princip psychosomatiky spočívá v pojetí člověka jako bio-psycho-sociálně-duchovní jednoty,

člověk je tělo
člověk prožívá a myslí
člověk se utváří ve vztahu k sobě a druhým
člověk žije ve společnosti a životním prostředí

kdy jsou jednotlivé dimenze této jednoty vzájemně funkčně i komunikačně propojeny.

K dosahování úspěšné léčby je proto nutné věnovat pozornost každé z těchto dimenzí jednotlivě

i ve vzájemném kontextu.

S nadsázkou o těchto souvislostech Woody Allen poznamenal:„Já se nerozčiluji, já si vypěstuji nádor“. 

Psychosomatika nejen jako teoretická koncepce, ale především jako praktikující obor, je řadu let využíván

v léčbě a prevenci chorob především v Německu. Praxe psychosomatické komplexní léčby dovedla lékaře,

terapeuty a psychoterapeuty k takovým výsledkům, že spolková vláda umožňuje psychosomatickým pracovištím

navazovat smlouvy o hrazení této péče se zdravotními pojišťovnami. Psychosomatická péče je zahrnuta do povinného

vzdělávání mediků a lékařům je tato péče plně hrazena zdravotními pojišťovnami. U nás je od října 2013 vzdělávání v oboru psychosomatiky nabízeno lékařům v rámci certifikovaného kurzu.

Věříme, že i naše práce přispěje k povědomí o prospěšnosti psychosomatického přístupu v léčbě

a že naše výsledky o tom budou jednoznačně hovoř