Podiatrie

Podiatrie, podologie a podiatrické poradenství je realizováno jako jednotný celek – vyšetření a návrh řešení. Jedná se o fyzioterapeutické a podologické vyšetření funkce nohy, včetně návaznosti na celou dolní končetinu (koleno, kyčel, pánev) a následné stanovení preventivního nebo terapeutického programu, příp. dalších vhodných opatření.

Funkční poruchy

chodidla lze řešit cíleným speciálním cvičením a pouhé vypodložení např. vložkou do boty příčinu problému neřeší. Metodou plantoskopie a plantografie se zjistí druh a stupeň deformace chodidel. Na základě plantografického vyšetření se zhotovují individuální ortopedické vložky pro děti i pro dospělé, ale i pro sportovce, diabetiky, po úrazech či operacích. V rámci podologické poradny nabízíme vyšetření plantoskopem, které zobrazí funkční poruchy v oblasti chodidel, oblasti přetížení při stoji i patologie zátěže v průběhu chůze či běhu. V rámci poradny je možné konzultovat ozdravný program péče o nohy pro děti i pro dospělé.

Strukturální poruchy

se naopak neobejdeme bez kvalitní úpravy obuvi, vypodložení a kompenzace. Postavení nohy a různé odchylky od vývoje lze pomocí speciálních metod diagnostikovat a testovat. Následně pak můžeme navrhnout vhodná opatření, jako např. kompenzační cvičení či úpravy obuvi. Nejčastějším typem poškození je vpáčení špiček nohou (častá vada chůze u dětí), chůze po špičkách nebo po vnějších hranách chodidel. Chybné postavení nohou může způsobovat některé obtíže, např. bolesti hlavy, krku, páteře, může být i příčinou bolestí kolenních a kyčelních kloubů.