S-E-T

Sling Exercise Therapy

S-E-T je moderní rehabilitační přístup, který je prováděn pod kontrolou terapeuta na přístroji Redcord. S-E-T koncept je založen na aktivním přístupu klienta a terapeuta k léčbě, jejímž cílem je zlepšení fyzického a psychického stavu klienta a dlouhodobé odstranění indispozic. S-E-T umožňuje výbornou diagnostiku tzv. weak links (slabých článků) a nastavení individuální terapie. Diagnostika a samotná terapie probíhá na Redcord® přístroji v otevřených a uzavřených kinetických řetězcích. S-E-T umožňuje trénink senzomotorických a stabilizačních funkcí organizmu a zvýšení svalové síly.

Mezi hlavní výhody systému patří individuální diagnostika, okamžitá kontrola terapeutem, možnost přesného dávkování progrese zátěže během terapie a nastavení individuálního cvičebního plánu.

S-E-T koncept není omezen věkem ani fyzickou kondicí. Pomocí této metody tak mohou zlepšovat své pohybové schopnosti jak děti, či senioři, tak aktivní i profesionální sportovci.

Suzann Petersen, profesionální golfistka, při posilovacím cvičení na Redcord Mini. Tato odlehčená sestava Redcordu je umístitelná i doma či v tělocvičně. Podstata metody S-E-T je však ve správné metodice, diagnostice, kontrole a dávkování zátěže. Aktivní sportovec, kerý již řízeným cvičením na Redcordu prošel, pak může cvičit i sám bez neustálého dohledu školeného fyzioterapeuta.

^ Zpět nahoru