Strečink

V marec 29th, 2010, zveřejněno v: Fyzioterapie by

Účinné protažení…

Strečink je metoda, která slouží k protažení svalů s tendencí ke zkrácení, bolestivých stavů pohybového aparátu a celkové relaxaci svalstva. Postupem času se tato metoda začala využívat i ve fyzioterapii a dnes slouží nejen sportovcům, ale i lidem trpícím bolestmi pohybového aparátu. Velkou výhodou této metody je jeho malá náročnost na čas a vybavení. Ke správnému provádění strečinku potřebujete pouze dostatek prostoru a pohodlné oblečení. Strečink využívá přesně definovaných poloh jednotlivých cviků a vlastního dechu k protažení svalu.

Strečink pomáhá regeneraci

Pro aktivního sportovce je správný strečink nezbytnou součástí jeho tréninkového programu. Strečink urychluje regeneraci po sportovním výkonu, zároveň připravuje na další výkon. Každý pohyb potřebuje správně natažený sval, pokud při pohybu bude sval zbytečně zkrácený, nemůže dojít ke správnému provedení pohybu a tím snížení sportovního výkonu.

Odstraňuje bolest

Techniky strečinku využíváme i prevenci, nebo léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu. Pomocí strečinku zmenšujeme působení tzv. trigger points ve svalech (bolestivý bod ve svalu). Pomocí protažení dochází k rozvolnění, protažení a odstranění bolesti v příslušném regionu.

číst dál

Tejpování

V marec 29th, 2010, zveřejněno v: Fyzioterapie by Komentáre vypnuté na Tejpování

Zpevnění v pohybu to je taping

Tejpování dnes patří mezi standardní metody nejen ve sportovní medicíně. Tyto funkční bandáže se užívají ve sportu k prevenci úraz nebo k prevenci přetížení zdravé nebo úrazem poškozené části pohybového aparátu. Dále se tapingu užívá k léčení úrazů a při poúrazové rehabilitaci. Taková rehabilitace významně zkracuje dobu léčení a ve sportu (a dnes už i v civilním životě) vede k rychlejšímu návratu k běžným činnostem. Velkou výhodou je nyní nově využívání tejpů při bolestech páteře a zad. Tejp vytváří pružnou ortézu v místě postižení (bolesti v zádech) a pomáhá postiženým svalů snížit zatížení během celého dne.

!!! Tejpování nenahrazuje první pomoc, nesmí být použito při otevřených zraněních a poruchách kožního krytu. Pro aplikaci je třeba vyškoleného personálu!!!

Historie

Tato metoda je ve světě poměrně stará a začala se užívat nejdříve v USA před více než 60 lety. V Československu se tapování provádí až od osmdesátých let. O popularizaci této metody se zasloužili hokejový maséři Křížek a Martínek. Dnes je velkým propagátorem a školitelem tejpovacích technik pan Stanislav Flandera, který je přímým žákem pana Martínka. Během svého vývoje byly doporučeny desítky různých technik a proto se názory na funkčnost tapingu dodnes liší. Široké využívání ve sportovní medicíně dává však jednoznačně pozitivní výsledky.

Funkce

Smyslem této metody je vytvoření funkčního zpevňovacího obvazu, který chrání sval, šlachu či kloubní vazivový aparát před poškozením. Dobrý funkční obvaz musí vycházet z dobré znalosti anatomie a biomechaniky. Obvaz se zhotovuje pomocí pevných a elastických pásek různé šíře, podle lokalizace a velikosti tejpované části těla.

Sádra, ortéza nebo tejp?

Mnoho poškození vyžaduje právě jen částečné znehybnění. Takto částečně znehybňující bandáž selektivně chrání poškozenou část, zatímco zdravou část, která s poškozenou tvoří funkční celek, ponechává v plně funkční aktivitě. Funkční celek je pak tedy opět aktivní a nedochází ke změnám, které nastanou při úplném znehybnění (např. při fixaci sádrovou dlahou). Při úplném znehybnění totiž dochází ke změnám metabolismu ve svalech, kloubech i kostech a prvními příznaky (již po týdenním znehybnění) je vychudnutí svalstva (tzv. svalová atrofie) a bolestivé omezení kloubní hybnosti. Výhody tejpinku jsou tedy jednoznačné. Ke svalovému vychudnutí nedochází nebo dochází jen v omezené míře, protože je zachována nervosvalová funkce. Zkracuje tím i dobu a intenzitu rehabilitace, je prevencí nestability kloubu při porušeném reflexním mechanizmu a snižuje nebezpečí nového úrazu tím, že zlepšuje stabilizační funkci svalů.

Použití

 • Sportovní traumatologie
 • Plochonoží (vbočené palce, příčně a podélně plochá noha)
 • Bolest pohybového aparátu
 • HVVS syndrom(svalová hypertonie, artrózy, bolesti hlavy)
 • Cerviko-brachialgie (TOS, epycondilitis, syndrom karpálního tunelu)
 • LBP syndrom (bolesti zad, ISG bloky, ischialgie)
 • Postoperační péče (VKB plastiky, TEP)
 • Skoliózy
 • Impigment syndrom
 • Luxace ramenního kloubu
 • Artrózy, stavy po operaci TEP kloubů
 • Distorze kloubů
 • Spastická postižení
 • Polyneuropatie
 • Migrény
 • stavy po CMP, ochrnutí končetin

Kontraindikace

 • Alergie na tejpovací pásku
 • Porucha kožního krytu v místě tejpu
 • Výrazné otoky postiženého místa

V naší praxi používáme pásky od firmy Mueller, které mají dlouhodobou zkušenost na poli sportovního a léčebného tejpování. Pásky jsou hypoalergení,  mají poměrně velkou stálost v tahu což zaručuje dlouhodobý účinnek.

číst dál

Neurac

V marec 29th, 2010, zveřejněno v: Používané metodiky by Komentáre vypnuté na Neurac

Neurac a Recdord®

Norská inovativní terapie v Plzni!

Redcord suspension trénink

Redcord suspension trénink

Neurac ( Neuromuscular activation) na přístroji Redcord® je moderní rehabilitační přístup, který je prováděn pod kontrolou terapeuta na přístroji Redcord®. Neurac koncept je založen na aktivním přístupu klienta a terapeuta k léčbě, jejímž cílem je zlepšení fyzického a psychického stavu klienta a dlouhodobé odstranění indispozic. Neurac umožňuje výbornou diagnostiku tzv. weak links (slabých článků) a nastavení individuální terapie. Diagnostika a samotná terapie probíhá na Redcord® přístroji v otevřených a uzavřených kinetických řetězcích. Neurac umožňuje trénink senzomotorických a stabilizačních funkcí organizmu a zvýšení svalové síly.

Mezi hlavní výhody systému patří individuální diagnostika, okamžitá kontrola terapeutem, možnost přesného dávkování progrese zátěže během terapie a nastavení individuálního cvičebního plánu.

Neurac koncept není omezen věkem ani fyzickou kondicí. Pomocí této metody tak mohou zlepšovat své pohybové schopnosti jak děti, či senioři, tak aktivní i profesionální sportovci.

 

číst dál