Bolesti kolene

Depositphotos_1429163_L+Potíže s kolenem se vyskytují ve všech věkových skupinách a při všech činnostech (ADL, atletický trénink, rekreační sport, práce,…).

Onemocnění typu:

  • osgood – schlatter – typické u dětí
  • vybočená holeň (Blountova nemoc)
  • poranění měkkých částí kolene (LCA, postranní vazy, menisky,…)
  • onemocnění čéšky (chondromalacie, subluxace, …)
  • poranění m. quadriceps femoris
  • syndrom iliotibiálního pásu

Mnoho z těchto potíží je způsobeno pohybem kolene v příčné rovině  s vnitřní nebo vnější rotaci v tibiální rovině. Nadměrná rotace v tibiální rovině vzniká přči nadměrné pronaci nebo supinaci nohy.

Multidisciplinární přístup

Zhodnocení a nastavení správného postupu by mělo zahrnovat komplexní vyšetření.

  • ortoped – RTG snímky,  MRI jeho phled na biomechaniku kolenního kloubu a možného vzniku obtíží
  • fyzioterapeut – vyšetření svalových smycek a zhodnocení dynamické stability kolene
  • podiatr – zhodnotí vliv funkce a tvaru nohy na možné postižení kolenního kloubu
  • Další specializace, které vyplynou z anamnezy

Léčba

“Stabilita či nestabilita chodidla vede často ke snížení nebo zvýšení příznaků bolestí kolen. Stabilní chodidlo vede ke snížení rychlosti pohybu a velikosti pohybu v příčné rovině v rozmezí 15 stupňů,  což ma za následek snížení bolestí kolene.”

Multidisciplinární přístup!!!

Ortoped může požadovat ASK vyšetření k objektivizaci obtíží a většího stupně poranění.  Méně závažná zranění nebo bolesti jsou rešeny na úrovni konzervativní terapie,  která jsou v oboru fyzioterapie (rady ohledně tréninku,  kompenzační cvičení,  chlazení,  stretching,..).

Korekce chodidla

Stélka formthotics podporuje stabilní pohyb a snížení nadměrné pronace nebo supinace chodidla, tím účinně snižuje bolesti kolen. V celkovém důsledku dochází ke snížení rychlosti tibialního pohybu v příčné rovině a rovnoměrnému zatížení čéšky. To má za následek pomalejší opotřebení kloubů a menší nebezpečí poranění měkkých tkání kolene.

Videa:

Nadměrná pronace chodidla (zánoží)

Nadměrná supinace chodidla (zánoží)

Literatura

Philips, JW The functional foot orthosis, churchil Livingstone,  Edinburgh 1990

Root, ML Orien WP, Weed jH, Hughes RJ, Biomechanical examination of the foot