Informace

Rozhýbej mě - chci začít znovu!

S moderním zařízením Redcord a metodou S-E-T se dostanete opět do pohybu.

O nás

Jsem po úrazu

Nechci čekat na efektivní doléčení - potřebuji se hýbat hned!

Rozumím vaší páteři

Rozhýbal jsem i těžké případy:)

Fyzioterapeut Tomáš Mráz rozumí problémům páteře. Osm let praxe na neurochirurgii poskytne zkušeností dost...

Blackroll®

Regenerace a léčba povalováním

Blackroll® moderní pomůcka pro léčbu bolestivých syndromů, warm up a regeneraci při sportu. Tomáš Mráz se stal Blackroll® certifikovaným terapeutem.

S-E-T

Sling Exercise Therapy

S-E-T je moderní rehabilitační přístup, který je prováděn pod kontrolou terapeuta na přístroji Redcord. S-E-T koncept je založen na aktivním přístupu klienta a terapeuta k léčbě, jejímž cílem je zlepšení fyzického a psychického stavu klienta a dlouhodobé odstranění indispozic. S-E-T umožňuje výbornou diagnostiku tzv. weak links (slabých článků) a nastavení individuální terapie. Diagnostika a samotná terapie probíhá na Redcord® přístroji v otevřených a uzavřených kinetických řetězcích. S-E-T umožňuje trénink senzomotorických a stabilizačních funkcí organizmu a zvýšení svalové síly.

read more

Tejpování

Ochrana zpevněním

Nejlepší ochranou kloubu před poraněním jsou dobře trénované svaly, správná koordinace proti sobě působících skupin svalů a pevné, neuvolněné vazy.
Přes tyto předpoklady však dochází k takovým silám a polohám kostěných struktur, že klouby jsou namáhány nad snesitelnou mez a vzniká zjevné nebo pouhým okem neregistrované poranění. Následně může dojít k rozvolnění vazivového aparátu.
Volné vazy umožňují nežádoucí pohyb, dochází tak k opotřebování chrupavek a akceleraci degenerativních změn (artrózou, mikrotrauma pohybového aparátu).

read more

Podiatrie

Podiatrie, podologie a podiatrické poradenství je realizováno jako jednotný celek – vyšetření a návrh řešení. Jedná se o fyzioterapeutické a podologické vyšetření funkce nohy, včetně návaznosti na celou dolní končetinu (koleno, kyčel, pánev) a následné stanovení preventivního nebo terapeutického programu, příp. dalších vhodných opatření.

Funkční poruchy

chodidla lze řešit cíleným speciálním cvičením a pouhé vypodložení např. vložkou do boty příčinu problému neřeší. Metodou plantoskopie a plantografie se zjistí druh a stupeň deformace chodidel. Na základě plantografického vyšetření se zhotovují individuální ortopedické vložky pro děti i pro dospělé, ale i pro sportovce, diabetiky, po úrazech či operacích. V rámci podologické poradny nabízíme vyšetření plantoskopem, které zobrazí funkční poruchy v oblasti chodidel, oblasti přetížení při stoji i patologie zátěže v průběhu chůze či běhu. V rámci poradny je možné konzultovat ozdravný program péče o nohy pro děti i pro dospělé.

Strukturální poruchy

se naopak neobejdeme bez kvalitní úpravy obuvi, vypodložení a kompenzace. Postavení nohy a různé odchylky od vývoje lze pomocí speciálních metod diagnostikovat a testovat. Následně pak můžeme navrhnout vhodná opatření, jako např. kompenzační cvičení či úpravy obuvi. Nejčastějším typem poškození je vpáčení špiček nohou (častá vada chůze u dětí), chůze po špičkách nebo po vnějších hranách chodidel. Chybné postavení nohou může způsobovat některé obtíže, např. bolesti hlavy, krku, páteře, může být i příčinou bolestí kolenních a kyčelních kloubů.

 

 

read more